Coördinator

Het lesmateriaal voor Coördinator beveiliging bereidt voor op de vakkennisexamens van de SVPB. Er zijn drie boeken: Wettelijke kaders, Beveiliging van objecten en Veilig werken en Dienstplanning. De boeken zijn geschreven door ervaren docenten. Hoofdredacteur is Stephan Kapma. De boeken worden als pakket geleverd en kunnen worden aangevuld met de digitale leeromgeving Smart-e-learning.

© Copyright Smart Educational Tools 2024